Gorjenii care își încălzesc locuințele cu energie electrică primesc subvenții

Elementul de noutate pentru acest sezon rece este constituit de acordarea  ajutoarelor  pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2013-2014,  se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

În sezonul rece 2012-2013, ajutoarele s-au acordat, ca şi în anii precedenţi, pe baza cererii întocmite de titular, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Pentru sezonul rece 2012-2013, au solicitat ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale  5.746 familii, iar pentru încălzirea cu lemne  – 627. Potrivit reprezentanților Primăriei Târgu-Jiu, pentru 5.518 familii a fost acordat ajutorul la încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi pentru 588 de familii a fost acordat ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, principalul motiv care a dus la respingerea cererilor fiind existența în patrimoniul persoanelor a cel puțin unuia dintre bunurile cuprinse în lista legală.  Elementul de noutate pentru acest sezon rece este constituit de acordarea  ajutoarelor  pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică. „Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2013-2014,  se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. În vederea stabilirii dreptului, se solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale. De asemenea, pentru stabilirea dreptului vor fi solicitate informaţii pe bază de protocol altor instituţii/autorităţi sau, după caz, se cer documente doveditoare solicitanţilor”, a spus Teodora Ciobanu, directoarea Direcției de Protecție Socială Târgu-Jiu.

Venit net/membru familie -  615 lei

În situaţia în care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenţă socială. Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale se efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă. În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac excepţie beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale. Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor, familiile sau persoanele singure al căror venit net /membru de familie nu depăşeşte 615 lei.

Depuneți cererile până pe 1 noiembrie!

Pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere vor fi tipărite şi  puse la dispoziţia solicitanţilor, după publicarea modelului de formular folosit în acest sezon rece în Monitorul Oficial, în centrele de primiri cereri organizate de către D.P.P.S. Târgu-Jiu la: Clubul „Vârstei a Treia” – str. Olteniţei, Stadionul Municipal – Sala Polivalentă, Clubul „Vârstei a Treia” – str. Mioriţei, Clubul „Vârstei a Treia” – str. Debarcader, Clubul „Vârstei a Treia” – T. Vladimirescu, astfel încât persoanele singure sau familiile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului să depună cererile până la 1 noiembrie 2013.

Categoria: Actualitate

Lasa un comentariu
Daca vrei sa iti apara poza la comentariu, du-te la Gravatar.

* GorjDomino.com nu-si asuma raspunderea pentru continutul comentariilor dar isi rezerva dreptul sa le stearga pe cele pe care le considera jignitoare.
banner ad