Zeci de agricultori din Gorj beneficiază de rentă viageră

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (C.J. APIA Gorj) informează beneficiarii de rentă viageră agricolă instituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente în scopul concentrării suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii României şi compatibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene, că termenul limită de vizare a carnetului de rentier este 31 august 2013.

Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolă situate în extravilan. Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat. În Gorj, până la data de 22.08.2013, din cei 136 rentieri înregistrați, au primit viza 86 de rentieri pentru o suprafață arendată de 138,2456 ha şi 151,9961 ha suprafață înstrăinată totalizând echivalentul în lei al sumei de 22.017,46 euro. La data de 01.08.2013 au fost transmise 50 de notificări către rentierii cu carnete nevizate, patru dintre aceştia fiind decedați. Neavizarea carnetului de rentier  până la data de 31/08/2013 echivalează cu pierderea dreptului la suma cuvenită pentru anul 2013. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. Plata rentei viagere se face în lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de  Banca Naţională Română, aşa cum prevede art. 4 din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, din anul pentru care aceasta se datorează.

Beneficiarii potrivit legii

Beneficiază de renta viageră agricolă: persoana fizică având vârsta de peste 62 de ani şi care deţine în proprietate până la 10 ha teren cu destinaţie agricolă situat în extravilan, care înstrăinează prin acte între vii sau arendează terenurile cu destinaţie agricolă ori încheie acord cu investitorul; persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medical şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, persoanele prevăzute la art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, care pot cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform Legii nr. 18/1991, persoanele care au dobândit terenuri prin moştenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Categoria: Actualitate

Commentarii (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Elena says:

    Fotografia cu agricultori este de actualitate sau din anii 1900 ? Vai mama noastra , cu rente viagere cu tot !

    Thumb up 0 Thumb down 0

Lasa un comentariu
Daca vrei sa iti apara poza la comentariu, du-te la Gravatar.

* GorjDomino.com nu-si asuma raspunderea pentru continutul comentariilor dar isi rezerva dreptul sa le stearga pe cele pe care le considera jignitoare.
banner ad